Trainingen

Wil jij als schrijftolk je vaardigheden uitbreiden? Kom een van onze trainingen volgen! Wij geven twee trainingen aan schrijftolken: Velowalker en Tolken op Afstand (TOA). In deze trainingen gaan we je op een interactieve manier helpen om het gekozen onderwerp in de vingers te krijgen!

Training Velowalker

Zittend schrijftolken is de basis van tolkopdrachten voor schrijftolken en hun gebruikers. Deze manier van werken is relatief statisch en in Nederland nu redelijk ingeburgerd.
Vanuit Finland is de mogelijkheid om mobiel te schrijftolken overgewaaid. Dat betekent dat jij als schrijftolk je diensten nog breder en op nog meer locaties kan inzetten!
Een mobiele schrijftolk is kwetsbaarder: Je komt vooraan te staan bij bepaalde situaties, je bent zichtbaader voor horenden en sprekers en je kan niet in de achtergrond verdwijnen. Dat betekent ook dat de handicap van de tolkgebruiker duidelijker in beeld komt. Hoe ga je hiermee samen om?

Van de schrijftolk wordt een extra vaardigheid verwacht: lopen en tolken tegelijk. Maar kan je dat als schrijftolk zomaar? We gaan dieper in op de kwetsbaarheid van de schrijftolk & tolkgebruiker en zullen de psychologische effecten hiervan bespreken en ervaren.

Meerdere onderdelen

De training Velowalker bestaat uit twee onderdelen: het theoretische deel en het praktijkgedeelte. In het theoretische deel gaan we in op de hierboven genoemde psychologische en fysieke effecten van mobiel schrijftolken. Ook oefenen we met ontmoeten, communicatie, interactie en schakelen. Je wordt uitgedaagd om meerdere oplossingen uit te werken en reflecteert daarbij op je eigen gedrag en krijgt feedback.

Na het theoretische deel ga je oefenen met de Velowalker. Je ervaart dan ook hoe het is om ermee te werken. We beginnen met het juist aantrekken van de Velowalker en oefenen contact maken over de Velowalker met tolkgebruikers en gidsen.

Na dit gedeelte krijgen we een rondleiding van een ervaren gids. Welke competentie worden aangesproken? Welke problemen ervaar je als mobiele schrijftolk? We gaan het ervaren!

Let op: Op verzoek kan het programma en de inhoud aangepast worden. Tevens zijn data en locatie dan bespreekbaar. De training vindt plaats bij een minimum aantal aanmeldingen.

Training Tolken Op Afstand

De training Tolken op Afstand (TOA) bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. We gaan het hebben over technische informatie, waarbij we reactief aan de hand van de VVA-methode TOA in de praktijk opstarten.

Vaardigheden in de praktijk

We gaan daarna de vaardigheden in tolken op afstand in de praktijk uitbreiden. Je krijgt dan uitleg over de eerste programma´s en we doen een installatiecheck, om te controleren dat alle benodigde programma´s goed geïnstalleerd staan op je computer.

Meerdere platformen

Je leert in deze training werken met meerdere platformen en je leert gebruik maken van scripts tijdens een online opdracht. Verder gaan we aan de slag met terugkoppeling en delen van ervaringen en je gaat een eigen checklist voor toekomstige TOA-opdrachten compleet maken.

Na deze training ben jij helemaal voorbereid om als tolk op afstand ingezet te worden!

Let op: Op verzoek kan het programma en de inhoud aangepast worden. Tevens zijn data en locatie dan bespreekbaar. De training vindt plaats bij een minimumaantal aanmeldingen.

Interesse?

Heb je interesse in een van onze trainingen of een vraag? Neem contact met mij op, ik help je graag! Als je graag een training wil volgen, vraag ik je ook contact op te nemen. Bij voldoende aanmeldingen kan de training plaatsvinden. Trainingen zijn op maat in te delen, maar net hoe jij en je medecursisten het interessant vinden en wat jullie pijnpunten zijn, waar nog verbetering te halen valt. Ik hoor graag van je!

Gea Duister Schrijftolk