Downloads

Hier vind je belangrijke documenten en formulieren om mij als schrijftolk aan te kunnen vragen. Ook vind je hier informatie over schrijftolken en mijn leveringsvoorwaarden.

Aanvragen Tolkvoorzieningen (verwijzing naar website van UWV)

Aanvragen leefuren (verwijzing naar de website van Tolkcontact)

Beroepscode Schrijftolken

Beroepsprofiel Schrijftolken

Leveringsvoorwaarden Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Heb je een groot of klein evenement, congres of seminar waar je een tolk voor inzet? Dan is het handig om het informatiedocument Tolk inzetten bij congressen er even bij te pakken. Dan weet iedereen wat ik kom doen!

Heb je Team-tolk nodig? Daar zijn de laatste jaren wat wijzigingen voor geweest. Ik verwijs je graag naar UWV of Tolkcontact voor meer informatie over het aanvragen van team-tolken.

Gea Duister Schrijftolk