Diensten

Als schrijftolk is mijn werk om gesprekken en geluiden letterlijk te vertolken. met een snelheid van zo’n 700 tekens per minuut typ ik twee keer zo snel als een ervaren typist(e). Dat doe ik door middel van mijn Velotype Pro, een speciaal toetsenbord waarmee ik in lettergrepen typ. Hierdoor kan jij het gesprek live meebeleven vanaf een laptop of ander beeldscherm.

Ik ben breed inzetbaar

Ik ben breed inzetbaar, Ik kan bijvoorbeeld ingezet worden op locatie, maar net zo goed op afstand online! Ik wil je graag vragen om mij voorafgaand aan de tolkopdracht op de hoogte te stellen van je wensen en verwachtingen. Ook ontvang ik graag zoveel mogelijk informatie over de situatie waarin de tolkopdracht plaatsvindt. Op die manier kan ik mij goed voorbereiden. Zo wordt de kwaliteit van mijn werk beter en kan jij het gesprek beter volgen.

Fluistert of stottert er iemand? Dan schrijf ik dat op die manier op.

Mijn werk als schrijftolk is niet te vergelijken met dat van een notulist. Ik werk met spreektaal, niet met schrijftaal. Fluistert, buldert, of stottert iemand? Dan typ ik dat op die manier uit. Het doel is dat ik de gehele situatie weergeef, zoals iedereen die ervaart. Ik typ ieder onderdeel van het gesprek, behalve jouw eigen woorden, voor je uit.

Geen rol in de situatie

Ik zit naast je tijdens gesprekken, vergaderingen of andere situaties waarin een schrijftolk gewenst is. Ik speel echter op geen enkele wijze een rol in de situatie, ik ben stil en houd mij afzijdig. Bovendien heb ik zwijgplicht en sta ik geregistreerd bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken en het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers. Je kan er dus op vertrouwen dat ik vóór, tijdens en na de tolkopdracht vertrouwelijk met de besproken informatie om ga.

Vragen?

Kijk even tussen mijn verschillende diensten, of ik aanbied wat je zoekt. Kan je het niet vinden of heb je vragen? Neem dan vooral contact met mij op!

Gea Duister Schrijftolk