Hur fungerar en skrivtolk?
En skrivtolk översätter en talad text bokstavligt och / eller sammanfattade (beroende på önskemål från berörda personer) i en maskin eller skriftlig form. Även tolken "översätter" de ljud som påverkar situationen.

En skrivtolk använder en bärbar dator och ett speciellt tangentbord: en 'Velotype Pro' / 'Veyboard'©. Vem som helst med auditiv handikapp kan läsa texten på skärmen av bärbar dator, eller (om det finns en större grupp som använder skrivtolk) på en filmduk.

Med 'Velotype Pro' / 'Veyboard'© inga separata tecken skrivs som används normalt med den kända QWERTY-tangentbord.
Tecknen som skrivits in på samma gång genom stavelse. Genom att använda olika kombinationer, varje stavelse med en attack realiseras. På grund av detta är det möjligt att skriva på speach-hastighet. Det är cirka 500 tecken per minut. Beroende på operatör här kan bli upp till 800 till 900 tecken per minut.