Hur beställer du en skrivtolk?

Du kan kontakta : Gea Duister

Du kan också direkt komma i kontakt med en skrivtolk. Information av alla nederländska skrivtolk finns på webbplatsen för "Stichting RTG": www.stichtingrtg.nl
==> click 'Zoek een tolk'
==> choose on the left the option 'Overzicht geregistreerde tolken'
==> choose at the option  '
Även du kan be om en skrivtolk med hjälp av en medlare.
Dessa är www.tolknet.org och www.triple-b.nl