Allmänt
På denna webbplats information om skrivtolk, en av tolken förnödenheter för människor med ett auditivt begränsning är given.

Varje människa kommunicerar där man har rätt till sitt meddelande som önskade av honom eller henne att tala, lyssna, läsa, skriva eller gest.
Användningen av utfrågningen i kommunikation inte kan tas för givet av alla, till exempel människor som är dåliga på att höra, dövblinda, prelinqual döva, plötsligt döv eller sent döva. Dessa människor har rättigheter på tolk varor, såsom en skrivtolk, ett tecken tolk eller en tolk "holländsk stöds med tecken". Syftet med dessa tolkar är att skapa förutsättningar för optimal kommunikation mellan hörande och personer med en auditiva handikapp.
Beroende på önskemål inblandade, ett visst sätt att tolka väljs.

Det var en tolk gest översätter det talade ordet på teckenspråk språk (och vice versa), är det talade ordet översätts av skrivtolk i maskinskriven/skriftlig form. Denna webbplats beskriver skrivtolk.

Mer information över skylten tolken hittar du i broschyren "Tolk gebarentaal" och på webbplatsen för den holländska branschorganisationen signlanguage tolkar: www.nbtg.nl