Downloads
 
Tolk-Factuur  Downloads
Handleiding installatie en gebruik facturatie programma. (behorend bij 2015.01.15)
 
Download PDFCreator (versie 0.9.6), benodigd vanaf versie 2015.10.08.
Naam en Versie Geplaatst Verwijderd
Tolk-Factuur 2019.08.18 - Uitvoering(en) voor TC veranderd voor 2019
   - o.a. BSN op UV en beschikkingsnummer verwijderd.
2019-09-10
Tolk-Factuur 2018.06.18 - Verschillende rapporten onder "NON-AVG" toegevoegd. (voor jezelf, niet voor verspreiding!)
- afronding NOGMAALS onder de loep genomen. Aangepast voor (toekomstige) facturen.
- Bij "betaalde" facturen kon je de datum niet meer aanpassen.
2018-06-18
Tolk-Factuur 2018.05.02 - Al het ""goede"" komt tegelijkertijd... Zo ook de fouten met kopieren . 2018-05-01 2019-09-10
Tolk-Factuur 2018.05.01 - Kopieren van UV met meerdere data ging nog niet vlekkeloos.. 2018-04-30 2018-05-01
Tolk-Factuur 2018.04.30 - Het factuurnummer werd tijdens het “”normale”” printen niet meer opgehaald (noch werd er daadwerkelijk geprint).
- Tevens zijn een heleboel rapporten gewijzigd i.v.m. de komende AVG (klantnaam is overal vervangen door klantid (nummer), zodat klant minder makkelijk is te achterhalen voor boekhouders etc, zodat we daar geen last van hebben.
- Er is één rapport toegevoegd onder divers met klantnaam en id’s.
2018-04-30 2018-04-30
Tolk-Factuur 2018.04.29 - BSN werdt niet correct weergegeven in UF Overig en Bedrijf. 2018-04-29 2018-04-30
Tolk-Factuur 2018.04.25 - Ordernummer en Productgroep werden alleen voor de 1e klant in commentaar gezet. 2018-04-25 2018-04-25
Tolk-Factuur 2018.04.23 - Eigen in te vullen tolkvoorwaarden en klantvoorwaarden voor op UV (in te vullen bij Eigen gegevens)
- Ordernummer en Productgroep bestaan niet meer bij klant. De (oude) gegevens vindt je hiervan terug in het commentaar van de klant.
- beschikkingsnummer staat (indien ingevuld) altijd op de factuur. (bij commentaar)
- GEEN apart declaratieformulier UWV meer.
- UV voor onderwijs, werk, participatie en het overige formulier zijn samengevoegd en kunnen nu meerdere dagen beslaan.
2018-04-24 2018-04-25
(foutje in code -- volgt z.s.m. een nieuwe versie)
Tolk-Factuur 2017.11.02 - mogelijk tot aanmaken offerte toegevoegd.
- WBTV rapporten aangepast (bleken niet geheel correct te zijn)
- Meerdere (variabele) instellingen toegevoegd.
2017-11-02
Tolk-Factuur 2017.09.04 - Knop voor ANWB kilometers werkte niet meer(correct) doordat de anwb site was veranderd. 2017-09-04 2018-04-23
Tolk-Factuur 2017.06.25 - Een paar probleempjes met LEGE formulieren printen opgelost. 2017-06-25 2017-11-02
Tolk-Factuur 2017.06.09 - ””bedrijf”” toegevoegd als mogelijkheid voor UitVoering  en Factuur (extra vinkje).
- altijd kopieren (instellingen) van UV en factuur (OOK al zijn deze nog niet geprint).
- ALS je Outlook gebruikt, dan kan je direct naar het uwv etc mailen als je een mail-adres hebt ingevuld.
- indeling rapporten (gehele menu eigenlijk) anders (logischer) ingedeeld.
- rapporten weer enkelzijdig afdrukken (was op één of andere manier soms altijd dubbelzijdig..).
- Voor Wettelijke Rente facturen kan je NIET nogmaals een WR/incassofactuur sturen (dit was niet goed afgevangen).
- mogelijkheid om het aantal dagen voor herinnering vooraf (als een factuur te laat betaald dreigt te gaan worden) in te stellen (instellingen).
- mogelijkheid om het aantal dagen NA de 30 dagen in te stellen (staat/stond op 5 dagen). Ikzelf heb dit nu naar NUL (0) dagen gezet omdat alles nu electronisch gaat.
- Bij je eigen gegevens kan je een extra identificatie opgeven voor een bepaalde betaler. Bijvoorbeeld je tolknummer voor de Politie.. (komt dan op de factuur bij commentaar op het moment dat je een factuur maakt vanaf een UitVoering).
- Bij klantgegevens kan je ook zoiets opgeven. Bijvoorbeeld het Ident (klantnr) bij de GGMD. Dit is ook betaler afhankelijk. Voor de GGMD komt dit op het UV formulier EN op de factuur.(commentaar). Bij niet-ggmd alleen op de factuur.
- En nog vele andere kleine dingetjes die voor weinigen echt zichtbaar zullen zijn.
2017-06-09 2017-11-02
Tolk-Factuur 2017.01.03 - Automatische tijdsregistratie bij het betaald zetten van de factuur aangepast (deed het niet altijd).
- rapport "Omzet vanaf factuur op UV datum" aangepast (toonde niet altijd ALLE facturen).
- GGMD formulier aangepast.
2017-01-03 2017-06-25
Tolk-Factuur 2016.12.13 - Onder het motto "Liever lui dan moe" is de (Automatische) tijdsregistratie uitgebreid: Er wordt nu standaard 5 minuten per Uitvoering en Factuur gerekend. Tevens bij het betaald zetten van de factuur.
- kopje "Facturatie" op het hoofdscherm veranderd in "verwerken betalingen".
- verschillende kleine wijzigingen die (als het goed is) niemand opvalt.
- voorbeeld rapporten worden gesloten als dit nodig is.
2016-12-13 2017-06-25
Tolk-Factuur 2016.05.17 - Paar extra velden op TC-formulier erbij (o.a. #km).
- probleem tijdsregistratie meerdere km-regels op factuur opgelost.
2016-05-17 2017-06-25
Tolk-Factuur 2016.03.06 - Andere hangen PDFCreator oplossing i.v.m. probleem op Windows10.
- Printen ""gewone"" kopie-factuur is nu ook te onderdrukken (instellingen)
2016-03-14 2016-12-13
Tolk-Factuur 2016.03.03 - Hoop nu eindelijk het soms hangen van PDFCreator opgelost te hebben. 2016-03-03 2016-12-13
Tolk-Factuur 2016.02.28 - foutje opgelost bij het twee maal downloaden van versie 2016.02.19..... 2016-02-28 2016-03-14
Tolk-Factuur 2016.02.19 - Betere foutafhandeling bij PDF printen.
- Extra mogelijkheden voor:
   - bepalen WAAR de pdf-facturen en brieven terechtkomen
   - bepalen of er nog een kopie voor jezelf op papier uit moet komen.
2016-02-19 2016-02-28
Tolk-Factuur 2016.02.12 - text op brief bij herinneringsfactuur verbeterd.
- reisuren wordt nu correcter berekend en meteen in administratie verwerkt.
2016-02-12 2016-03-14
Tolk-Factuur 2016.01.21 - Beschikkingsnummer toegevoegd bij klantgegevens en UWV-formulieren. 2016-01-21 2016-02-19
Tolk-Factuur 2016.01.04 - Lege formulieren nu eerst in preview
- facturen waren niet geheel meer te zien...
2016-01-04 2016-02-19
Tolk-Factuur 2016.01.01 - Leeg leef-formulier voor Tolkcontact toegevoegd
- klein puntje bij alle uitvoeringen
2016-01-01 2016-02-19
Tolk-Factuur 2015.12.30 - nieuw leef-formulier voor Tolkcontact 2015-12-30 2016-01-04
Tolk-Factuur 2015.12.14 - centen verschil op UWV formulier opgelost
- extra logging op verschillende plaatsen toegevoegd (om problemen beter te kunnen handlen)
- WR/Incassokosten nu met NUL-tarief BTW
2015-12-14 2016-01-04
Tolk-Factuur 2015.12.01 - Windows 10 // office365 2015-11-30 2015-12-30
Tolk-Factuur 2015.10.19 - printen via pdf nu extra foutcontrole ingebouwd.
- Bij exit uitvoering kwam SOMS errormelding. Nu aangepast.
- nog enkele "client" vervangen door klant.
2015-10-19 2015-12-30
Tolk-Factuur 2015.10.12 - Aanmaken van Wettelijke rente factuur ging niet zoals het hoorde. Tevens nu berekening tot 200.000 Euro ingebracht.
- Term "Client" vervangen door "Klant".
- formattering van bedragen op factuur (en uitlijning).
2015-10-12 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.10.08 - Printen naar pdf (facturen en herinneringen) mogelijk.
Let op: Hiervoor is PDFCreator benodigd (ik MOEST een keuze maken uit de beschikbare gratis tools…), welke ik ook vanuit Access kan aanroepen.
- Schoning jaren ingebracht (2006 en 2007 op dit moment)
2015-10-08 2015-10-12
Tolk-Factuur 2015.07.13 - Door wijziging Participatie werd er op het UWV/VNG formulier de annuleringen niet correct weergegeven. 2015-07-13 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.07.02 - Nieuw Participatie formulier toegevoegd. 2015-07-02 2015-07-13
Tolk-Factuur 2015.06.08 - Op factuur viel soms jaar gedeeltelijk weg bij de uren en kilometers. 2015-06-08 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.05.02 - Rapport kilometers van uitvoering nu aangepast (na tariefstructuur wijziging) 2015-05-02 2015-07-02
Tolk-Factuur 2015.04.27 - Rapport Kilometers van factuur bleek nog niet aangepast na Tariefstructuur wijziging.
- Rapport kilometers van uitvoering volgt (factuur moet NU ivm kwartaal afsluiting...)
2015-04-27 2015-07-02
Tolk-Factuur 2015.03.09 - automatisch toevoegen (nul-reisuren) + tolkuren vanaf factuur 2015-03-09 2015-05-02
Tolk-Factuur 2015.03.06 - klein probleem met mogelijk kopiëren naar factuur.
- jaar rapport omzet toegevoegd
2015-03-06 2015-05-02
Tolk-Factuur 2015.02.25 - Op (veler) verzoek wordt bij de factuur nu HOOG btw standaard ingevuld.
- Uren Registratie is nu ook mogelijk in Tolk-Factuur.
2015-02-25 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.19 - Op klant-scherm controle op juistheid BSN nummer
- NA printen van factuur is het nu ook nog mogelijk om ACHTERAF het UWV-formulier te printen.
2015-02-19 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.17 - Rapport voor registratie kilometers kan nu meerdere codes aan (niet alleen zakelijk/prive)
- klein probleem met kopieren van "oude" facturen opgelost.
2015-02-17 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.10 - Uitvoeringen en facturen die nog NIET geprint zijn kunnen nu weggegooid worden.
- Kwartaal rapporten voor facturen nu ook beschikbaar op factuur-datum (naast de rapporten die er al waren op betaal-datum).
2015-02-10 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.09 - Fout in TOA berekeningen bedragen op UWV formulieren opgelost. 2015-02-09 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.06 - Fout in berekeningen bedragen op UWV formulieren opgelost. 2015-02-06 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.04 - kleine wijziging in afrondingen bedragen op factuur. 2015-02-04 2015-02-09
Tolk-Factuur 2015.01.26 - klein mankement met opvragen factuurgegevens vanaf "invoeren betalingen", WR en "Betaalde facturen". 2015-01-26 2015-02-09
Tolk-Factuur 2015.01.24 - probleem met "dubbele" Uitvoering kopieren naar factuur. (schijfbalken voor reis weer aangezet) 2015-01-24 2015-02-04
Tolk-Factuur 2015.01.20 - probleem met ""lege"" omschrijving in Uitvoering kopieren naar factuur. 2015-01-20 2015-02-04
Tolk-Factuur 2015.01.19 - Rapport "Tolk uren per maand" zat nog foutje in.
- Nu ook kilometer registratie mogelijk (in menu bij uirtvoeringen/facturen)
2015-01-19 2015-01-24
Tolk-Factuur 2015.01.17 - Op factuur nu standaard tarief erbij geplaatst en InBtw verwijderd (ivm ruimte gebrek). 2015-01-17 2015-01-24
Tolk-Factuur 2015.01.15 - Volledig nieuwe tariefstructuur.
- diverse kleine aanpassingen (rapporten en schermen)
2015-01-15 2015-01-19
Tolk-Factuur 2014.05.17 - Foutje in uitvoering: stond ten onrechte selectie op. 2014-05-17 2015-01-19
Tolk-Factuur 2014.05.12 - Tijdens opstarten check of er (minimaal 1) factuur bijna uit de betalingstermijn loopt. Hiervan melding, zodat je op tijd betalingsherinnering kan versturen.
- Extra (leeg)uitvoeringformulier voor Overig(geen leef, werk of school)
- Kwartaal rapport(en) betaalde facturen
- Kilometer van facturen rapport gecorrigeerd (gaf dubbele/driedubbele kilometers).
2014-05-12 2014-05-17
Tolk-Factuur 2014.02.10 - klein beetje vergroten van scherm voetteksten (zodat je alles ziet)
- Facturen aanpassen zodat deze ook in vensterenveloppen passen (DL)
- Klantnaam op rapporten kilometers
- Licentie aangepast: volledige toegang tot gegevens blijft mogelijk, alleen GEEN uitvoering/factuur meer te maken NA verlopen licentie.
2014-02-10 2015-01-19
Tolk-Factuur 2013.12.05 - Foutje in/op uitvoeringenscherm: stond nog een selectie open. 2013-12-05 2015-01-19
Tolk-Factuur 2013.12.03 - Foutje op rapport (on)betaalde facturen voor teamtolkopdrachten (menzis). Facturen zelf zijn/waren wel correct
- Client/betaler scherm: mogelijkheid tot invoeren commentaar (per datum). Dit komt nergens terug, maar is puur om gegevens van een bepaalde klant voor jezelf bij te houden.
2013-12-03 2013-12-05
Tolk-Factuur 2013.11.04 - Verlengen Beroepsnaam op scherm
- Toevoegen naam rekeninghouder bij EigenGegevens
- Op (lege) uitvoering LEEF staat nu geen “geregistreerd” meer, aangezien dit al uit het RTG nummer blijkt.
- Naam rekeninghouder (bank) (komt onderaan factuur) in voetnoot
- GGMD keuze op LEEF-formulier (normaal + leeg formulier)
2013-11-04 2014-05-12
Tolk-Factuur 2013.10.05 - Bevestigingen volledig verwijderd daar iedereen nu of whatsapp-ed, sms-ed of mailt voor de bevestiging van opdrachten.
- Tekstueel foutje van UWV werk-formulier opgelost
2013-10-05 2013-12-03
Tolk-Factuur 2013.07.13   2013-07-12 2013-11-04
Tolk-Factuur 2013.04.20   2013-04-20 2013-10-05
Tolk-Factuur 2013.02.04   2013-02-04 2013-07-12
Tolk-Factuur 2013.01.02   2013-01-02 2013-07-12
Tolk-Factuur 2012.12.03   2012-12-03 2013-07-12
Tolk-Factuur 2012.11.27   2012-11-27 2013-01-02
Tolk-Factuur 2012.11.07   foutje in 2012.11.06 verholpen 2012-11-07 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.11.06   2012-11-06 2012-11-07
Tolk-Factuur 2012.10.08 foutje in 2012.10.06 verholpen. 2012-10-08 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.10.06 Nieuwe Uwv werkformulier 2012-10-06 2012-10-08
Tolk-Factuur 2012.09.26   2012-09-26 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.08.29   2012-08-29 2012-10-06
Tolk-Factuur 2012.08.22   2012-08-22 2012-10-06
Tolk-Factuur 2012.08.01   2012-08-01 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.07.30   2012-07-30 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.04.01   2012-04-19 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.03.03   2012-03-25 2012-07-30
Tolk-Factuur 2012.03.02   2012-03-16 2012-07-30
Tolk-Factuur 2012.03.01   2012-03-03 2012-04-19
Tolk-Factuur 2012.01.01   2012-01-08 2012-04-19
Tolk-Factuur 2011.12.1 Nieuwe versienummering FE geintroduceerd 2011-12-08 2012-01-08
Tolk-Factuur 4.5.3   2011-10-03 2012-03-03
Tolk-Factuur 4.5.2   2011-02-22 2011-12-08
Tolk-Factuur 4.5.1   2011-02-08 2011-10-03
Tolk-Factuur 4.5.0   2010-12-19 2011-02-22
Tolk-Factuur 4.3.2   2010-08-21 2011-02-22
Tolk-Factuur 4.3.1   2010-03-10 2011-02-22