Downloads
 
Tolk-Factuur  Downloads
Handleiding installatie en gebruik facturatie programma. (behorend bij 2015.01.15)
 
Download PDFCreator (versie 0.9.6), benodigd vanaf versie 2015.10.08.
Naam en Versie Geplaatst Verwijderd
Tolk-Factuur 2017.01.03 - Automatische tijdsregistratie bij het betaald zetten van de factuur aangepast (deed het niet altijd).
- rapport "Omzet vanaf factuur op UV datum" aangepast (toonde niet altijd ALLE facturen).
- GGMD formulier aangepast.
2017-01-03
Tolk-Factuur 2016.12.13 - Onder het motto "Liever lui dan moe" is de (Automatische) tijdsregistratie uitgebreid: Er wordt nu standaard 5 minuten per Uitvoering en Factuur gerekend. Tevens bij het betaald zetten van de factuur.
- kopje "Facturatie" op het hoofdscherm veranderd in "verwerken betalingen".
- verschillende kleine wijzigingen die (als het goed is) niemand opvalt.
- voorbeeld rapporten worden gesloten als dit nodig is.
2016-12-13
Tolk-Factuur 2016.05.17 - Paar extra velden op TC-formulier erbij (o.a. #km).
- probleem tijdsregistratie meerdere km-regels op factuur opgelost.
2016-05-17
Tolk-Factuur 2016.03.06 - Andere hangen PDFCreator oplossing i.v.m. probleem op Windows10.
- Printen ""gewone"" kopie-factuur is nu ook te onderdrukken (instellingen)
2016-03-14 2016-12-13
Tolk-Factuur 2016.03.03 - Hoop nu eindelijk het soms hangen van PDFCreator opgelost te hebben. 2016-03-03 2016-12-13
Tolk-Factuur 2016.02.28 - foutje opgelost bij het twee maal downloaden van versie 2016.02.19..... 2016-02-28 2016-03-14
Tolk-Factuur 2016.02.19 - Betere foutafhandeling bij PDF printen.
- Extra mogelijkheden voor:
   - bepalen WAAR de pdf-facturen en brieven terechtkomen
   - bepalen of er nog een kopie voor jezelf op papier uit moet komen.
2016-02-19 2016-02-28
Tolk-Factuur 2016.02.12 - text op brief bij herinneringsfactuur verbeterd.
- reisuren wordt nu correcter berekend en meteen in administratie verwerkt.
2016-02-12 2016-03-14
Tolk-Factuur 2016.01.21 - Beschikkingsnummer toegevoegd bij klantgegevens en UWV-formulieren. 2016-01-21 2016-02-19
Tolk-Factuur 2016.01.04 - Lege formulieren nu eerst in preview
- facturen waren niet geheel meer te zien...
2016-01-04 2016-02-19
Tolk-Factuur 2016.01.01 - Leeg leef-formulier voor Tolkcontact toegevoegd
- klein puntje bij alle uitvoeringen
2016-01-01 2016-02-19
Tolk-Factuur 2015.12.30 - nieuw leef-formulier voor Tolkcontact 2015-12-30 2016-01-04
Tolk-Factuur 2015.12.14 - centen verschil op UWV formulier opgelost
- extra logging op verschillende plaatsen toegevoegd (om problemen beter te kunnen handlen)
- WR/Incassokosten nu met NUL-tarief BTW
2015-12-14 2016-01-04
Tolk-Factuur 2015.12.01 - Windows 10 // office365 2015-11-30 2015-12-30
Tolk-Factuur 2015.10.19 - printen via pdf nu extra foutcontrole ingebouwd.
- Bij exit uitvoering kwam SOMS errormelding. Nu aangepast.
- nog enkele "client" vervangen door klant.
2015-10-19 2015-12-30
Tolk-Factuur 2015.10.12 - Aanmaken van Wettelijke rente factuur ging niet zoals het hoorde. Tevens nu berekening tot 200.000 Euro ingebracht.
- Term "Client" vervangen door "Klant".
- formattering van bedragen op factuur (en uitlijning).
2015-10-12 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.10.08 - Printen naar pdf (facturen en herinneringen) mogelijk.
Let op: Hiervoor is PDFCreator benodigd (ik MOEST een keuze maken uit de beschikbare gratis tools…), welke ik ook vanuit Access kan aanroepen.
- Schoning jaren ingebracht (2006 en 2007 op dit moment)
2015-10-08 2015-10-12
Tolk-Factuur 2015.07.13 - Door wijziging Participatie werd er op het UWV/VNG formulier de annuleringen niet correct weergegeven. 2015-07-13 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.07.02 - Nieuw Participatie formulier toegevoegd. 2015-07-02 2015-07-13
Tolk-Factuur 2015.06.08 - Op factuur viel soms jaar gedeeltelijk weg bij de uren en kilometers. 2015-06-08 2015-11-30
Tolk-Factuur 2015.05.02 - Rapport kilometers van uitvoering nu aangepast (na tariefstructuur wijziging) 2015-05-02 2015-07-02
Tolk-Factuur 2015.04.27 - Rapport Kilometers van factuur bleek nog niet aangepast na Tariefstructuur wijziging.
- Rapport kilometers van uitvoering volgt (factuur moet NU ivm kwartaal afsluiting...)
2015-04-27 2015-07-02
Tolk-Factuur 2015.03.09 - automatisch toevoegen (nul-reisuren) + tolkuren vanaf factuur 2015-03-09 2015-05-02
Tolk-Factuur 2015.03.06 - klein probleem met mogelijk kopiëren naar factuur.
- jaar rapport omzet toegevoegd
2015-03-06 2015-05-02
Tolk-Factuur 2015.02.25 - Op (veler) verzoek wordt bij de factuur nu HOOG btw standaard ingevuld.
- Uren Registratie is nu ook mogelijk in Tolk-Factuur.
2015-02-25 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.19 - Op klant-scherm controle op juistheid BSN nummer
- NA printen van factuur is het nu ook nog mogelijk om ACHTERAF het UWV-formulier te printen.
2015-02-19 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.17 - Rapport voor registratie kilometers kan nu meerdere codes aan (niet alleen zakelijk/prive)
- klein probleem met kopieren van "oude" facturen opgelost.
2015-02-17 2015-03-09
Tolk-Factuur 2015.02.10 - Uitvoeringen en facturen die nog NIET geprint zijn kunnen nu weggegooid worden.
- Kwartaal rapporten voor facturen nu ook beschikbaar op factuur-datum (naast de rapporten die er al waren op betaal-datum).
2015-02-10 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.09 - Fout in TOA berekeningen bedragen op UWV formulieren opgelost. 2015-02-09 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.06 - Fout in berekeningen bedragen op UWV formulieren opgelost. 2015-02-06 2015-02-19
Tolk-Factuur 2015.02.04 - kleine wijziging in afrondingen bedragen op factuur. 2015-02-04 2015-02-09
Tolk-Factuur 2015.01.26 - klein mankement met opvragen factuurgegevens vanaf "invoeren betalingen", WR en "Betaalde facturen". 2015-01-26 2015-02-09
Tolk-Factuur 2015.01.24 - probleem met "dubbele" Uitvoering kopieren naar factuur. (schijfbalken voor reis weer aangezet) 2015-01-24 2015-02-04
Tolk-Factuur 2015.01.20 - probleem met ""lege"" omschrijving in Uitvoering kopieren naar factuur. 2015-01-20 2015-02-04
Tolk-Factuur 2015.01.19 - Rapport "Tolk uren per maand" zat nog foutje in.
- Nu ook kilometer registratie mogelijk (in menu bij uirtvoeringen/facturen)
2015-01-19 2015-01-24
Tolk-Factuur 2015.01.17 - Op factuur nu standaard tarief erbij geplaatst en InBtw verwijderd (ivm ruimte gebrek). 2015-01-17 2015-01-24
Tolk-Factuur 2015.01.15 - Volledig nieuwe tariefstructuur.
- diverse kleine aanpassingen (rapporten en schermen)
2015-01-15 2015-01-19
Tolk-Factuur 2014.05.17 - Foutje in uitvoering: stond ten onrechte selectie op. 2014-05-17 2015-01-19
Tolk-Factuur 2014.05.12 - Tijdens opstarten check of er (minimaal 1) factuur bijna uit de betalingstermijn loopt. Hiervan melding, zodat je op tijd betalingsherinnering kan versturen.
- Extra (leeg)uitvoeringformulier voor Overig(geen leef, werk of school)
- Kwartaal rapport(en) betaalde facturen
- Kilometer van facturen rapport gecorrigeerd (gaf dubbele/driedubbele kilometers).
2014-05-12 2014-05-17
Tolk-Factuur 2014.02.10 - klein beetje vergroten van scherm voetteksten (zodat je alles ziet)
- Facturen aanpassen zodat deze ook in vensterenveloppen passen (DL)
- Klantnaam op rapporten kilometers
- Licentie aangepast: volledige toegang tot gegevens blijft mogelijk, alleen GEEN uitvoering/factuur meer te maken NA verlopen licentie.
2014-02-10 2015-01-19
Tolk-Factuur 2013.12.05 - Foutje in/op uitvoeringenscherm: stond nog een selectie open. 2013-12-05 2015-01-19
Tolk-Factuur 2013.12.03 - Foutje op rapport (on)betaalde facturen voor teamtolkopdrachten (menzis). Facturen zelf zijn/waren wel correct
- Client/betaler scherm: mogelijkheid tot invoeren commentaar (per datum). Dit komt nergens terug, maar is puur om gegevens van een bepaalde klant voor jezelf bij te houden.
2013-12-03 2013-12-05
Tolk-Factuur 2013.11.04 - Verlengen Beroepsnaam op scherm
- Toevoegen naam rekeninghouder bij EigenGegevens
- Op (lege) uitvoering LEEF staat nu geen “geregistreerd” meer, aangezien dit al uit het RTG nummer blijkt.
- Naam rekeninghouder (bank) (komt onderaan factuur) in voetnoot
- GGMD keuze op LEEF-formulier (normaal + leeg formulier)
2013-11-04 2014-05-12
Tolk-Factuur 2013.10.05 - Bevestigingen volledig verwijderd daar iedereen nu of whatsapp-ed, sms-ed of mailt voor de bevestiging van opdrachten.
- Tekstueel foutje van UWV werk-formulier opgelost
2013-10-05 2013-12-03
Tolk-Factuur 2013.07.13   2013-07-12 2013-11-04
Tolk-Factuur 2013.04.20   2013-04-20 2013-10-05
Tolk-Factuur 2013.02.04   2013-02-04 2013-07-12
Tolk-Factuur 2013.01.02   2013-01-02 2013-07-12
Tolk-Factuur 2012.12.03   2012-12-03 2013-07-12
Tolk-Factuur 2012.11.27   2012-11-27 2013-01-02
Tolk-Factuur 2012.11.07   foutje in 2012.11.06 verholpen 2012-11-07 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.11.06   2012-11-06 2012-11-07
Tolk-Factuur 2012.10.08 foutje in 2012.10.06 verholpen. 2012-10-08 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.10.06 Nieuwe Uwv werkformulier 2012-10-06 2012-10-08
Tolk-Factuur 2012.09.26   2012-09-26 2012-12-03
Tolk-Factuur 2012.08.29   2012-08-29 2012-10-06
Tolk-Factuur 2012.08.22   2012-08-22 2012-10-06
Tolk-Factuur 2012.08.01   2012-08-01 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.07.30   2012-07-30 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.04.01   2012-04-19 2012-08-29
Tolk-Factuur 2012.03.03   2012-03-25 2012-07-30
Tolk-Factuur 2012.03.02   2012-03-16 2012-07-30
Tolk-Factuur 2012.03.01   2012-03-03 2012-04-19
Tolk-Factuur 2012.01.01   2012-01-08 2012-04-19
Tolk-Factuur 2011.12.1 Nieuwe versienummering FE geintroduceerd 2011-12-08 2012-01-08
Tolk-Factuur 4.5.3   2011-10-03 2012-03-03
Tolk-Factuur 4.5.2   2011-02-22 2011-12-08
Tolk-Factuur 4.5.1   2011-02-08 2011-10-03
Tolk-Factuur 4.5.0   2010-12-19 2011-02-22
Tolk-Factuur 4.3.2   2010-08-21 2011-02-22
Tolk-Factuur 4.3.1   2010-03-10 2011-02-22