Toetsenbord historie
zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Velotype en http://nl.wikipedia.org/wiki/Veyboard

1935 In 1935 ontwikkelde stenograaf Marius den Outer de Tachotype; een machine met 27 toetsen die op een rol papier een enigszins leesbare tekst produceerde.
192? Nog een oud plaatje van een StenoType. Exacte jaartal onbekend. Dit is GEEN voorloper van de huidige Velotype Pro of Veyboard, maar een echte Steno machine.
1938 In 1938 ontwikkelde hij op basis van dezelfde principes de Velotype, waarin het aantal toetsen teruggebracht was naar 22.
De tekst die geproduceerd werd door de Tachotype en Velotype, het velogram, moest nog door een typiste op een standaard schrijfmachine omgezet worden naar nette tekst.
In die zin lijken deze machines op de stenografeermachines die al in de 19e eeuw bestonden.
Het velogram kon echter door elke typiste overgetikt worden, terwijl daarentegen een stenogram alleen door een stenograaf uitgewerkt kon worden.
De taalkundige Nico Berkelmans hoorde in 1938 van de Velotype en nam contact op met Den Outer. Ze werkten vervolgens samen aan een verbeterde Velotype, waarbij de toetscombinaties gekozen werden op basis van de duizend meest gebruikte woorden en de lettercombinaties die hierin voorkomen.
Na enige tijd ontstond er echter onenigheid en hun wegen scheidden zich. De mechanische Velotype sloeg niet aan.
1981 Rapport over de "Outertype" (An evaluation of the "Outertype" keyboard) Evaluation_Outertype
1985 Begin jaren tachtig van de vorige eeuw deed de elektronica zijn intrede en Nico Berkelmans zag een mogelijke nieuwe toekomst voor de Velotype.
Hij nam contact op met Den Outer en ontwikkelde een elektronische versie van de Velotype met 37 toetsen.
Deze werd in 1983 gepresenteerd en heeft in de eerste jaren zeer veel positieve publiciteit gekregen.
De elektronische Velotype was een tekstverwerker die meteen bruikbare tekst opleverde; een extra ronde met een typiste was dan ook niet meer nodig.
Desondanks werd ook deze elektronische Velotype geen succes.
1998 Al eind jaren 80 kwam het ROI (Rijks-Opleidings-Instituut) samen met de firma Tradecom & Velotype tot een cursus Velotype op de (toenmalig nog normale CP/M) computers, met de tekstverwerker Wordstar. Als opleiding voor toen "kansarme" werklozen. De uiteindelijke resultaten hiervan zijn echter niet bekend.
Het duurt echter tot ruim 2001 voor het eerste Veyboard uitkomt.
Uiterlijk lijkt dit Veyboard nog erg veel op zijn voorloper de Velotype.
De grijze metalen kast en de indeling van de toetsen zijn nagenoeg hetzelfde, alleen de tekstregel is verdwenen en er staat een andere naam op.
Ook de werking van het Veyboard is hetzelfde als die van de Velotype.
Het grote verschil is echter dat het Veyboard een toetsenbord is, dat gebruikt kan worden op elke (Windows) PC.
Dit maakt het Veyboard veel veelzijdiger dan de Velotype (een stand-alone tekstverwerker).
2005 De tweede versie van het Veyboard die in 2005 uitkomt wijkt uiterlijk aanzienlijk af van de eerste.
De grote en zware metalen kast is vervangen door een veel kleinere en lichtere, kunststof kast.
Om de kleinere kast toch stabiel op schoot te kunnen gebruiken is een uitklapbare beugel toegevoegd. Ook technisch is er verbetering.
De seriële kabel naar de PC is vervangen door een USB kabel.
Omdat de USB kabel ook voeding kan leveren, is de aparte voedingskabel vervallen.
Hoewel deze tweede versie duidelijk een verbetering was, was er ook veel kritiek van de gebruikers. Vooral de kleurstelling (grasgroen met een fel oranje beugel) kon de (veelal professionele) gebruikers niet bekoren.
Ook maakte de oude software niet optimaal gebruik van de USB mogelijkheden.
De gebruikers moesten nog steeds een seriële poort selecteren en de procedure voor het ontkoppelen en weer aankoppelen van het Veyboard was erg foutgevoelig.
De USB problemen werden pas in 2008 opgelost met een nieuwe software versie.
2009 In 2009 werd de felgekleurde kast vervangen door een antraciet grijze kast met een zilverkleurige beugel.
In 2010 is de software aangepast om het gebruik van snel- en functietoetsen eenvoudiger te maken.
Tegelijkertijd is ook de opdruk van het functietoetsenblok aangepast, zodat deze opdruk voor het eerst overeenkomt met de werking van deze toetsen.
2011 Eind 2011 (december) werd (volgens een aantal gebruikers: EINDELIJK) het geheel vernieuwende Velotype-Pro geintroduceerd.
Deze versie ondersteund ook meerdere systemen, zoals Mac en Linux, dus de gebruikers zijn niet meer windows (Word) gebonden.