Reorganisatie Opleiding Schrijftolk

 

 

Maart 2006:

Onlangs heeft de opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal besloten om de opleiding tot Schrijftolk het komende studiejaar (2006-2007) niet door te laten gaan.

Naar aanleiding van een grondige evaluatie is er voor gekozen om het onderwijsaanbod, de duur en de vorm waarin het onderwijs wordt aangeboden, te wijzigen zodat het beter zal aansluiten op de eisen die aan het beroep Schrijftolk worden gesteld.