Werkwijze

Gesprekken en geluiden letterlijk vertolken, dat is wat ik als schrijftolk doe. Met een typsnelheid van zo’n 700 tekens per minuut typ ik twee keer zo snel als een ervaren typiste. Hoe dat kan? Met mijn 'Velotype Pro' / 'Veyboard'©, een speciaal toetsenbord, typ ik per lettergreep. Op die manier kunt u het gesprek razendsnel vanaf een laptop of ander beeldscherm volgen. Voorafgaand aan de tolkopdracht zou ik graag op de hoogte gesteld worden van uw wensen en verwachtingen. Ook ontvang ik graag informatie over de situatie om me goed voor te kunnen bereiden. Zo zal het tolken succesvol verlopen.

Fluistert of stottert iemand, dan schrijf ik dat zó op.

Mijn manier van tolken is niet te vergelijken met het werk van een notulist. Het gaat om spreektaal, niet om schrijftaal. Fluistert, buldert of stottert iemand? Dan typ ik het ook op die manier in. Het gaat erom dat ik de gehele situatie zo weergeef, zoals iedereen die ervaart. Alles, behalve uw eigen woorden, typ ik voor u uit.

Ik zit naast u, maar speel op geen enkele wijze een rol in de situatie. Bovendien heb ik zwijgplicht en sta ik geregistreerd bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken en het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers. U kunt er dus van uitgaan dat ik voor, tijdens en na de tolksetting vertrouwelijk met de informatie omga.