Training Online Schrijftolken te Nijkerk  (gaan alleen door bij voldoende aanmelding)
- 06 juli 2019             --   RTGS nr 25622, minimum aantal deelnemers bereikt
- 20 juli 2019             --   RTGS nr 25622, herhaling, gaat niet door i.v.m. te weinig deelnemers.
- 14 september 2019  --   RTGS nr 25622, herhaling, minimum aantal deelnemers bereikt
- 26 oktober 2019      --   RTGS nr 25622, herhaling,  VOL
- 23 november 2019  --   RTGS nr 25622, herhaling

Programma:
09.00 Aankomst
09.30 Technische info over tolken op afstand -
10.30 Reactief aan de hand van VVA methode TOA in de praktijk opstarten
11.00 Pauze
11.15 Tolken op afstand in de praktijk (vervolg) - Uitleg eerste programma’s en installatiecheck
12.45 Lunch
13.30 Werken met Teamviewer, Google Hangout, en gebruik maken van scripts tijdens een online opdracht.
15.00 Pauze
15.15 Terugkoppeling & delen van ervaringen plus het compleet maken van eigen checklist voor toekomstige TOA-opdrachten
16.45 Einde workshop

Er wordt kort in gegaan op de geschiedenis en het ontstaan van TOA-opdrachten met oa het KTT project, de kwaliteitseisen en aanbevelingen. Dit op nationaal en internationaal gebied. Hierna volgt een interactieve sessie waarbij zo realistisch mogelijk een 'Tolk op Afstand'-opdracht wordt nagebootst. Zo kunnen de schrijftolken ervaren hoe anders het is om 'Tolk op Afstand'-opdrachten uit te voeren. De deelnemers gaan aan de hand van diverse stappen zelf in de praktijk uit proberen hoe Tolken op Afstand werkt. Ze zullen een stap-voor-stap beschrijving maken van wat ze moeten doen. Zodat aan het einde van de dag men zelf beschikt over een goede checklist voor een TOA-opdracht. De deelnemers zullen kennismaken met softwarepakketten Teamviewer en Google Hangout en andere platforms. Aan het einde van de middag vindt een terugkoppeling plaats. Waarbij de deelnemers zelf hun ervaringen kunnen delen en eventueel gezamenlijk nog discussiëren over vragen en praktijksituaties.
 
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?

De deelnemers maken praktisch kennis met online werken in een veilige gestuurde setting met diverse platforms om hun tolkactiviteiten op afstand uit te kunnen voeren.
 
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?

Gea Duister
Als verbindende, leergierige, creatieve schrijftolk sinds 2007 zorg ik niet alleen voor de verbinding tolkgebruiker en schrijftolk. Steeds vaker zet ik mij in als trainer/schrijftolk om collega's te leren om nieuwe technieken en mogelijkheden in te zetten voor het werk als schrijftolk. Om als tolk optimaal te kunnen werken is een goede kennis van bijvoorbeeld de gebruikte apparatuur en technieken nodig. Zelf mocht ik al diverse opleidingen en try-outs in binnen- en buitenland volgen, en heb ik mij veel kennis over onder andere ToT eigen gemaakt. Door nu de opleiding HBO Didactiek te volgen heb ik ook kennis verkregen om trainingen te ontwerpen en trainingen te geven. En gebruik ik de juiste didactische kwaliteiten. Ik heb kennis en ervaring opgedaan over het leergedrag van volwassenen en gebruik hiervoor nu moderne leerstrategieën. Gecombineerd met mijn kennis van het online schrijftolken kan ik dit gebruiken om de juiste vorm te kiezen zodat ik optimaal kan afstemmen op de deelnemers en hun niveau waarmee zij leren.
Door meer schrijftolken in te kunnen zetten bij online opdrachten kunnen ook tolkgebruikers steeds meer mogelijkheden ontdekken om creatief en "out of the box" te denken en te handelen. Nu zijn ook deze tolkgebruikers creatiever en breder inzetbaar in hun eigen werk- en leefomgeving.

Dirk Duister
Dirk studeerde af op de HTS Hilversum in 1987 in de specialisatie Technische Computerkunde. Tijdens zijn werk als programmeur is hij bij verschillende werkgevers buiten het programmeren ook bezig geweest met kwaliteits-issues. In 2006 is hij begonnen met het ontwikkelen van Tolk-Factuur, wat voor veel tolken een grote verlichting betekent voor hun administratie. Door zijn contacten in de tolken-wereld is hij in staat om adequaat op veranderingen in te springen. Veel (internationale) tolkontwikkelingen zijn dan ook niet “nieuw” voor hem. Trainingen zijn onder meer gegeven over Tolk-Correct en Tolk-Factuur. Over laatstgenoemde is ook algemene informatie gegeven bij de studenten op de Hogeschool Utrecht.
 
Minimum aantal deelnemers: 4.
maximum aantal deelnemers: 7.
 
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Alle deelnemers gaan oefenen tijdens de cursus met nieuwe software. De docenten kijken mee op de beeldschermen. De deelnemers hebben aan het eind van de bijeenkomst voldoende vaardigheden om met deze software te werken.
 
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit?
Nee
 
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Er wordt beoordeeld door middel van een rondvraag en terugkoppeling van het geleerde. Op de evaluatieformulieren kunnen deelnemers ook aangeven hoe relevant zij de inhoud van de training voor hun werkpraktijk vinden.

Prijs: 180 Euro (excl 21% BTW) Dit is inclusief koffie en thee en een lunch. (vermeld bij aanmelding evt dieetwensen).
Voor studenten die op het moment van de cursus nog geen RTGS registratie hebben is de prijs vastgesteld op 120 Euro (excl 21% BTW).
 
Urenverdeling per categorie
Taal- en tolkvaardig-heden: 6, Attitude: 0 ,Doelgroepen: 0
Tijdsduur: 6
 
Aanmelding via mail: gea(at)schrijftolknodig(punt)nl
Het volgende geldt per datum:
- Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt een bevestiging.
- Betaling moet minimaal 3 weken voor de cursusdatum op onze bankrekening plaats hebben gevonden, zo niet, dan vervalt uw inschrijving en komt 1e persoon op wachtlijst in aanmerking om deel te nemen.
- Mochten er niet genoeg inschrijvingen voor een bepaalde cursusdatum zijn, dan wordt u de keus geboden naar een andere datum te switchen of uw geld wordt teruggestort.
- Bij afmelding tot 3 weken voor de geplande cursusdatum krijgt u het volledige cursusgeld terug. Bij afmelding tot 2 weken wordt 50% (90 euro ex btw) in rekening gebracht en bij nog latere afmelding wordt 100% in rekening gebracht. U kunt ook een collega vragen om uw plek in te nemen.

De factuur voor de TOA training heeft (ook) een betalingstermijn van 30 dagen.
Houdt hier rekening mee.
Ook hiervoor geldt dat indien de factuur niet (op tijd) is betaald, uw inschrijving vervalt en komt 1e persoon op wachtlijst in aanmerking om deel te nemen.