Tolkuren.

Het aantal uren dat u een schrijftolk inzet, wordt in de meeste gevallen vergoed. Hiervoor heeft u wel een verklaring van uw arts of een audiologisch centrum nodig, waarmee u uw gehoorverlies kunt aantonen. Alleen dan heeft u recht op zogenoemde tolkuren. Met die tolkurentoekenning kunt u een schrijftolk inzetten in zowel werk-, onderwijs- als privésituaties.

Werk en opleiding
Als u een schrijftolk bij uw werk of op school in wilt zetten, benadert u het UWV. Deze instantie vergoedt maximaal 15 procent van uw arbeidsuren. En ook voor een opleiding kunt u tolkuren krijgen. Het UWV bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt en op hoeveel uren u recht heeft.

Privé
Ook in uw persoonlijke leefsfeer wordt een schrijftolk vergoed. Hiervoor krijgt u maximaal 30 uren per jaar, die u kunt aanvragen via Tolkcontact. Bent u doofblind, dan heeft u recht op 168 uur per jaar. Voor dit aantal uren kunt u een schrijftolk inzetten bij welke privéaangelegenheid dan ook.

Uren op?
Gebruikt u meer tolkuren dan Tolkcontact vergoedt? Dan kunt u bij Tolkcontact alsnog extra uren aanvragen. Die aanvraag moet u wel motiveren, dus het is belangrijk dat u dan aangeeft hoeveel extra uren u gebruikt en waarom precies.

Ook als u geen recht op tolkuren heeft, kunt u mij inzetten. Bel of mail om een offerte aan te vragen.