Links
NSV Nederlandse Schrijftolken Vereniging
doof Nieuws uit doven-land.
doven.eigenstart Startpagina
doven.startpagina Startpagina
doven.pagina Startpagina
fodok Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
nbtg Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal
ncbd Nederlands Christelijk Bond van Doven
ncpld Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
nvvs Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Oorakel Oorakel. Informatie over o.a. hulpmiddelen.
stichtingplotsdoven Stichting Plotsdoven
stichting rtgs Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken.
dovenpastoraat Interkerkelijk DovenPastoraat
 
Wikipedia De vrije encyclopedie over het beroep schrijftolk
CVZ College Voor Zorgverzekeringen
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
Tolkcontact Tolkcontact t.b.v. voor (schrijf)tolk aanvragen voor leef, werk en onderwijs.
www4.ur.se/teckensprak Zweedse gebarentaal.
avsttr.org.uk Engelse site over schrijftolken.
verbatimreporting.co.uk Engelse site over de UK STTR tolken.
www.kuulokynnys.fi Finse Site over tolken.